Metode
 

Calitative

1. Focus grupuri
2. Interviuri în profunzime
3. Cercetare observaţională/Studii etnografice

 

 

 

Cantitative

1. Studii faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor – Chestionar Creion/Hârtie
2. CATI – Intervievare telefonică asistată de calculator
3. Cercetări online
4. Interviuri în locaţie centrală
5. Cercetări experimentale

6. Măsurări repetitive